تماس با ما

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸

۰۲۱۵۵۵۹۱۴۶۴

کد TZ100
پارچه:کرپ و گیپور
قیمت:۵۸۰۰۰
سایز: ۳۸/۴۴
رنگبندی :متنوع
فروش سری۸و ۴ تایی
تولید :ایران
سفارشات در واتساپ و سروش
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۲۱۵۵۹۵۱۴۶۴

کد TZ101
پارچه:کرپ و گیپور
قیمت:۵۸۰۰۰
سایز: ۳۸/۴۴
رنگبندی :متنوع
فروش سری۸و ۴ تایی
تولید :ایران
سفارشات در واتساپ و سروش
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۲۱۵۵۹۵۱۴۶۴

کد TZ102
پارچه:کرپ مازاراتی
قیمت:۵۸۰۰۰
سایز: ۳۸/۴۴
رنگبندی :متنوع
فروش سری۸و ۴ تایی
تولید :ایران
سفارشات در واتساپ و سروش
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۲۱۵۵۹۵۱۴۶

کد TZ103
پارچه: گیپور
قیمت:۳۸۰۰۰
سایز: ۳۸/۴۴
رنگبندی :فقط سفید
فروش سری۸و ۴ تایی
تولید :ایران
سفارشات در واتساپ و سروش
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۲۱۵۵۹۵۱۴۶

کد TZ104
پارچه:کرپ و گیپور
قیمت:۳۸۰۰۰
سایز: ۳۸/۴۴
رنگبندی :دو رنگ
فروش سری۸و ۴ تایی
تولید :ایران
سفارشات در واتساپ و سروش
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۲۱۵۵۹۵۱۴۶

کد TZ105
پارچه:کرپ و گیپور
قیمت:۵۸۰۰۰
سایز: ۳۸/۴۴
رنگبندی :سفید
فروش سری۸و ۴ تایی
تولید :ایران
سفارشات در واتساپ و سروش
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۲۱۵۵۹۵۱۴۶

کد TZ106
پارچه:تور گیپور
قیمت:۲۲۰۰۰
سایز: فری۴۲/۴۶
رنگبندی :تک رنگ
فروش سری۱۲تایی
تولید :ایران
سفارشات در واتساپ و سروش
۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۲۱۵۵۹۵۱۴۶

به اشتراک بگذارید :