همکاران گرامی

برای مشاهده با تلگرام و همه پیامرسان ها به شماره پایین پیام بگذارید

۰۹۱۷-۱۶-۷۰-۴۰۶
۰۷۶۳-۵۲۶-۵۳۴۹

#مانتو_زنانه
#مخصوص فروش در فروشگاه های معتبر
قیمت عمده یک عدد:۸۲ تومان
#ارسال_رایگان
سایزبندی ۵۰-۵۲-۵۴
قد : ۹۵سانت
رنگبندی۴ رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی

سفارش با واتساپ و تلگرام به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

قیمت عمده یک عدد: ۷۸تومان
#ارسال_رایگان
سایزبندی۵۰-۵۲-۵۴
قد :۹۵ سانت
رنگبندی ۳رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی

سفارش با واتساپ و تلگرام به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

قیمت عمده یک عدد:۷۷ تومان
سایزبندی ۵۰-۵۲-۵۴-۵۶
قد : ۹۵سانت
رنگبندی۳ رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی

سفارش با واتساپ و تلگرام به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 

قیمت عمده یک عدد: ۸۶تومان
سایزبندی ۴۸-۵۰-۵۲-۵۴
قد : ۹۵سانت
رنگبندی۳ رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی

سفارش با واتساپ و تلگرام به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

قیمت عمده یک عدد:۷۴ تومان
#ارسال_رایگان
سایزبندی ۵۰-۵۲-۵۴
قد : ۹۵سانت
رنگبندی۴ رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی

سفارش با واتساپ و تلگرام به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

قیمت عمده یک عدد:۷۷ تومان
سایزبندی ۵۰-۵۲-۵۴-۵۶
قد : ۹۵سانت
رنگبندی۳ رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی
سفارش با واتساپ و تلگرام به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

قیمت عمده یک عدد: ۸۲تومان
#ارسال_رایگان
سایزبندی۵۰-۵۲-۵۴
قد : ۹۵سانت
رنگبندی۴ رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی

سفارش با واتساپ و تلگرام به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

قیمت عمده یک عدد: ۸۲تومان
#ارسال_رایگان
سایزبندی ۵۰-۵۲-۵۴
قد : ۹۵سانت
رنگبندی۳رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی

سفارش با واتساپ و تلگرام به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

قیمت عمده یک عدد: ۸۲تومان
#ارسال_رایگان
سایزبندی ۵۰-۵۲-۵۴
قد : ۹۵سانت
رنگبندی۳رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی

سفارش با واتساپ و تلگرام به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

قیمت عمده یک عدد: ۷۷تومان
سایزبندی ۵۰-۵۲-۵۴-۵۶
قد : ۹۵سانت
رنگبندی۳ رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی

سفارش با واتساپ و تلگرام به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

قیمت عمده یک عدد: ۷۷تومان
سایزبندی ۵۰-۵۲-۵۴
قد : ۹۵سانت
رنگبندی۳ رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی

سفارش با واتساپ و تلگرام به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

قیمت عمده یک عدد:۸۶ تومان
سایزبندی ۴۸-۵۰-۵۲-۵۴
قد :۹۵ سانت
رنگبندی۳ رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی

سفارش با واتساپ و تلگرام به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

قیمت عمده یک عدد:۷۴ تومان
سایزبندی ۵۰-۵۲-۵۴
قد : ۱۰۰سانت
رنگبندی ۴رنگ
پارچه حریر نخ
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی

سفارش با واتساپ و تلگرام به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

قیمت عمده یک عدد: ۷۶تومان
سایزبندی ۵۰-۵۲-۵۴
قد : ۱۰۰سانت
رنگبندی ۴رنگ
پارچه حریر نخ
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی

سفارش با واتساپ و تلگرام به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

قیمت عمده یک عدد: ۷۶تومان
سایزبندی ۵۰-۵۲-۵۴
قد : ۹۵سانت
رنگبندی۴ رنگ
پارچه حریر نخ
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی

سفارش با واتساپ و تلگرام به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

قیمت عمده یک عدد:۷۶ تومان
سایزبندی۵۰-۵۲-۵۴
قد :۹۵ سانت
رنگبندی ۴رنگ
پارچه حریر نخ
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی

سفارش با واتساپ و تلگرام به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

قیمت عمده یک عدد:۸۲ تومان
#ارسال_رایگان
سایزبندی ۵۰-۵۲-۵۴
قد : ۹۵سانت
رنگبندی۳ رنگ
پارچه کنف
تولید چین
ارسال از درگهان قشم
مدل سفارشی
کمترین خرید بسته ۶ عددی

سفارش با واتساپ و تلگرام به شماره ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

به اشتراک بگذارید :