صفحات بعدی بچگانه>>  بچگانه قشم قیمت بالای ۲۰بچگانه راحتی تهرانبچگانه مجلسی تهران

 

کد محصول :K1    قیمت عمده هر عدد :۱۶۰۰۰ تومان

رده سنی۳ تا۶ سال  ساخت : چین
۳رنگ و۵ سایز  نوع پارچه :نخی کشی
فروش سری ۱۵ و  ۶عددی

سفارش با واتساپ و پیام رسان ها : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

اتمام موجودی

کد محصول :K2    قیمت عمده هر عدد :۱۶۰۰۰ومان

رده سنی ۳تا۶ سال  ساخت :چین
۳رنگ و۵ سایز  نوع پارچه :نخی و کشی
فروش سری۱۵  و  عددی۶

سفارش با واتساپ و پیام رسان ها : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

اتمام موجودی

 

 

کد محصول :  K3  قیمت عمده هر عدد :۱۶۰۰۰

رده سنی ۳تا۵ سال  ساخت :چین
۳رنگ و۵ سایز  نوع پارچه :نخی و کشی
فروش سری۱۵  و ۶ عددی

سفارش با واتساپ و پیام رسان ها : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

اتمام موجودی

فقط پخش عمده . تک فروشی نداریم

کد محصول : K4   قیمت عمده هر عدد :۱۶۰۰۰

رده سنی۳ تا ۵سال  ساخت :چین
۳رنگ و۵ سایز  نوع پارچه :نخی و کشی
فروش سری ۱۵ و  ۶عددی

سفارش با واتساپ و پیام رسان ها : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 

 

کد محصول : K11   قیمت عمده هر عدد :۱۹۰۰۰

رده سنی۵تا۹ سال  ساخت :چین
۱رنگ و۵ سایز  نوع پارچه :لی کاغذی
فروش سری ۵ و۱۰  عددی

سفارش با واتساپ و پیام رسان ها : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 

 

کد محصول : K12   قیمت عمده هر عدد :۱۹۰۰۰

رده سنی۵تا۹ سال  ساخت :چین
۱رنگ و۵ سایز  نوع پارچه : لی کاغذی تابستانه
فروش سری ۵ و۱۰  عددی

سفارش با واتساپ و پیام رسان ها : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 

کد محصول :  K15  قیمت عمده هر عدد :۱۷۰۰۰

رده سنی تا سال  ساخت :چین
رنگ و سایز  نوع پارچه : نخی و کشی
فروش سری  و  عددی

سفارش با واتساپ و پیام رسان ها : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 

اتمام موجودی

کد محصول :  K18  قیمت عمده هر عدد :۱۹۰۰۰

رده سنی ۴تا ۷سال  ساخت :چین
۳رنگ و ۴سایز  نوع پارچه :نخی و کشی
فروش سری۱۲  و ۶ عددی

سفارش با واتساپ و پیام رسان ها : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

اتمام موجودی

کد محصول : K19   قیمت عمده هر عدد :۱۹۰۰۰

رده سنی ۴تا ۷سال  ساخت :چین
۳رنگ و ۴سایز  نوع پارچه :نخی و کشی
فروش سری ۱۲ و  ۶عددی

سفارش با واتساپ و پیام رسان ها : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 

 

 

کد محصول : K25   قیمت عمده هر عدد : ۱۷۵۰۰تومان

رده سنی تا سال  ساخت :چین
رنگ و سایز  نوع پارچه : لی تابستانه
فروش سری  و  عددی

سفارش با واتساپ و پیام رسان ها : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

کد محصول : K26   قیمت عمده هر عدد :۱۷۵۰۰ تومان

رده سنی ۱تا۳ سال  ساخت :چین
۲رنگ و۵ سایز  نوع پارچه :لی تابستانه
فروش سری۵  و۱۰  عددی

سفارش با واتساپ و پیام رسان ها : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

کد محصول :  K27  قیمت عمده هر عدد : ۱۷۰۰۰تومان

رده سنی۱ تا ۳سال  ساخت :چین
۳رنگ و ۴سایز  نوع پارچه :نخ کتان
فروش سری ۱۲ و ۶ عددی

سفارش با واتساپ و پیام رسان ها : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

اتمام موجودی

کد محصول :  K32  قیمت عمده هر عدد : ۱۷۵۰۰تومان

رده سنی۱ تا۳ سال  ساخت :چین
۲رنگ و ۵سایز  نوع پارچه :لی تابستانه
فروش سری۱۰  و ۵ عددی

سفارش با واتساپ و پیام رسان ها : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

کد محصول : K33   قیمت عمده هر عدد :۱۷۵۰۰ تومان

رده سنی ۱تا۳ سال  ساخت :چین
۲رنگ و ۵سایز  نوع پارچه :لی تابستانه
فروش سری ۱۰ و ۵ عددی

سفارش با واتساپ و پیام رسان ها : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

سارافن جدید دخترانه :کد #k2085   قیمت عمده هر عدد : ۱۹۵۰۰تومان

رده سنی ۳ تا ۷ سال  ساخت :چین با کیفیت جنس عالی
۳رنگ و ۵ سایز
فروش سری  ۱۵ عددی

سفارش با واتساپ و پیام رسان ها : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 

کد محصول :  K49  قیمت عمده هر عدد :۱۹۸۰۰ تومان

رده سنی ۴تا۷ سال  ساخت :چین
۲رنگ و۴ سایز  نوع پارچه :نخی
فروش سری۸  و ۴ عددی

سفارش با واتساپ و پیام رسان ها : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

کد محصول :  K50  قیمت عمده هر عدد :۱۹۸۰۰ تومان

رده سنی ۴تا ۷سال  ساخت :چین
۳رنگ و۴ سایز  نوع پارچه :نخی
فروش سری ۱۲ و۶  عددی

سفارش با واتساپ و پیام رسان ها : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

کد محصول :  K51  قیمت عمده هر عدد : ۱۹۸۰۰تومان

رده سنی تا سال  ساخت :چین
رنگ و سایز  نوع پارچه :نخی
فروش سری  و  عددی

سفارش با واتساپ و پیام رسان ها : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

کد محصول : K56   قیمت عمده هر عدد :۱۹۸۰۰ تومان

رده سنی ۳تا۶ سال  ساخت :چین
۳رنگ و ۴سایز  نوع پارچه :نخی
فروش سری۱۲  و ۶ عددی

سفارش با واتساپ و پیام رسان ها : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

کد محصول :  K57  قیمت عمده هر عدد :۱۹۵۰۰ تومان

رده سنی۴ تا ۷سال  ساخت :چین
۲رنگ و ۴سایز  نوع پارچه :نخی
فروش سری  ۸و ۴ عددی

سفارش با واتساپ و پیام رسان ها : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

کد محصول :  K63  قیمت عمده هر عدد :۱۷۰۰۰ تومان

رده سنی۱ تا ۳سال  ساخت :چین
۳رنگ و۴ سایز  نوع پارچه :نخی و کشی
فروش سری۱۲  و  ۶عددی

سفارش با واتساپ و پیام رسان ها : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

کد محصول :   K65 قیمت عمده هر عدد :۱۷۰۰۰ تومان

رده سنی ۱تا۳ سال  ساخت :چین
۳رنگ و ۴سایز  نوع پارچه :نخی و کشی
فروش سری ۱۲ و ۶ عددی

سفارش با واتساپ و پیام رسان ها : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

کد محصول :  K68  قیمت عمده هر عدد :۱۷۰۰۰ تومان

رده سنی ۱تا۳ سال  ساخت :چین
۴رنگ و۳ سایز  نوع پارچه :نخی و کشی
فروش سری ۱۲ و ۶ عددی

سفارش با واتساپ و پیام رسان ها : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

صفحات بعدی بچگانه>>  بچگانه قشم قیمت بالای ۲۰بچگانه راحتی تهرانبچگانه مجلسی تهران

به اشتراک بگذارید :