علت خرید مشتریان لباس در سراسر ایران از کدخدانت چیست ؟

با توجه به فعالیت چندین ساله سایت پوشاک فروشی کدخدانت میخواهیم با ایجاد یک بخش بررسی کنیم که محبوبیت کدخدانت

در سراسر ایران و بین فروشندگان لباس چیست ؟

اینجا سوال هایی مطرح میشود ؟

ایا لباس در کدخدانت ارزانتر  از بازار فروش حضوری میباشد ؟

ایا محبوبیت کدخدانت به علت تنوع بالای لباس است ؟

ایا کیفیت های در کدخدانت نسبت به قیمت به صرفه است ؟

 

به اشتراک بگذارید :