تعداد افزودن به سبد خرید
خرید یک بسته 12 عددی
خرید یک بسته 6 عددی

سایز فاق طول (سرشانه تا پایین)
کوچکترین1925
بزرگترین2228

شرتک کتان پسرانه ۲۰۱۵ .این شرتک کتونی تابستانه ۱۳۹۴ پسرانه دارای کیفیت عالی در پخش پوشاک بچه گانه جزیره قشم است

کمرهای این شرتک تابستانه کشی است وبندکمربندهم برای ان گزاشته شده تادرصورت نیاز ازکمربند هم استفاده کنید هرچندکمربند

در استفاده ازاین لباس پسرانه فقط به تنخورآن اضافه میکند درغیر این صورت به کمربندجدا نیازی نمیباشد.

طرح برجسته ماشین و جیب پاکتی بسیار قشنگی روی این شرتک بچه گانه پسرانه وجود دارد.

پسربچه های دررده سنی ۱تاپنج سال هم میتوانند از این شرتک پسرانه استفاده کنند

شرتک پسرانه مدل 2015 شرتک کتان پسربچه

به اشتراک بگذارید :