برای دریافت اطلاعات خرید از سایت و کانال کدخدانت در پایین روی شهر خود یا نزدیکترین شهر به شما کلیک کنید . ارسال به همه جای ایران انجام میشود .

تهران , مشهد , اصفهان , شیراز , خوزستان ( اهواز و همه شهرها ) استان قم (همه شهرها ) , استان مرکزی ( اراک و همه شهرها ) , استان کرمانشاه (همه شهرها ) , یزد , کرمان , زاهدان , شهرکرد , نیشابور , استان بوشهر , بندرعباس , شمال ( تمام شهرهای شمالی کشور ) , قزوین , استان کردستان ( همه شهرها )