رنگ سال لباس ۲۰۱۷

 رنگ بنفش شاه گل پسند (ترکیبی از ابی و صورتی ) 

کمپانی پنتون امسال نتوانست زودتر از موسسه بنجامین مور در معرفی رنگ سال ۲۰۱۷ موفق باشد و نظرسنجی ها رنگ پیشنهادی Benjamin Moore که رنگ گل شاه پسند (ترکیب ابی و صورتی )نام داشت را به عنوان رنگ سال ۱۳۹۶ انتخاب کردند. کمپانی پنتون یکی از مطرح ترین اعضای این گروه است که تقریبا بیشترین رای را به رنگهای منتخب خود در سالهای گذشته اختصاص داده است اما ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ این عنوان به کمپانی بنجامین مور رسیده است و به نوعی Benjamin Moore در این زمینه از پنتون پیشی گرفته است.
روز چهارشنبه Benjamin Moore رنگ منتخب خود را به عنوان رنگ سال ۲۰۱۷ – ۹۶ اعلام کرد. امسال این موسسه تصمیم گرفته بود تا رنگی متفاوت با رنگ سفید صدفی که سال پیش پیشنهاد کرده بود را معرفی کند و همینطور هم شد. رنگ امسال بنفش گل شاه پسند است ، رنگ لباس سال ۲۰۱۷ از ترکیب رنگ خاکستری و بنفش به دست امده است که البته برخی وب سایت ها این رنگ را از ترکیب یاسی و بنفش حاصل دانستند اما وب سایت رسمی کمپانی بنجامین ترکیب اصلی رنگ سال ۹۶ را خاکستری و بنفش اعلام کرد.

رنگ سال لباس و پوشاک 2017

رنگ سال ۱۳۹۶ رنگ سال ۲۰۱۷  مدسال۱۳۹۶ مدسال لباس بچه گانه ۲۰۱۷ مدل لباس زنانه ۲۰۱۷  مدلباس لباس مردانه ۲۰۱۷   مدسال بچه گانه ۱۳۹۶ مدلباس زنانه ۱۳۹۶

 

 

به اشتراک بگذارید :