برای شهرهای قم , اراک , زاهدان , اهواز , کرمان , یزد , و همه شهر های این استان ها با شرایط پایین

کالا ارسال خواهد شد .

خریدهای بالای ۲۵۰۰۰۰۰ تومان ارسال رایگان صورت خواهد گرفت .

در صورتی که خرید مشتری بالای ۵ میلیون تومان باشد . ارسال با پیک به این شهرها صورت میگیرد و بیعانه

دریافت میگردد مبلغ بیعانه ۴۰ درصد کل خرید میباشد . ولی در صورتی که خرید کمتر از ۵ میلیون تومان باشد

به دو صورت مشتری میتواند از کدخدانت خرید داشته باشد .

در صورتی که مشتری بتواند در شهرهای تهران , اصفهان , شیراز یا مشهد کالای خود را تحویل بگیرد یا نماینده

خود را معرفی کند که کالا را در این شهرها تحویل بگیرد فقط بیعانه ۴۰ درصدی دریافت میگردد و مابقی مبلغ

بعد از تحویل از مشتری یا نماینده مشتری دریافت خواهد شد .

در صورتی که مشتری امکان تحویل کالا در شهرهای فوق را نداشته باشد و تمایل دارد که کالا در شهر خود

تحویل بگیرد کالا توسط باربری ارسال خواهد شد و قبل از ارسال مبلغ کامل دریافت خواهد شد

برای شهرهای قم , اراک , زاهدان , اهواز , کرمان , یزد ,تخفیفات و هزینه ها به شرح زیر است .

خرید های بالای ۲۵۰۰۰۰۰ تومان ارسال رایگان

خریدهای بالای ۶ میلیون تومان ۲ درصد تخفیف

خریدهای بالای ۱۰ میلیئن تومان ۳ درصد تخفیف

برای خرید های زیر دومیلیون و پانصدهزارتومان به شرح زیر مبلغ به فاکتور اضافه خواهد شد .

خرید های بین ۱۸۰۰۰۰۰تومان تا ۲۲۰۰۰۰۰ تومان لباس های حجم دار هر عدد ۲۰۰۰ تومان و لباس های کم حجم ۱۰۰۰ ت اضافه میشود

شلوار و تیشرت لباس های کم حجم و کاپشن و سویشرت و کالاهای پفکی حجم دار محسوب میشوند

خرید های بین ۱۸۰۰۰۰۰تومان تا ۱۲۰۰۰۰۰ تومان لباس های حجم دار هر عدد ۳۰۰۰ تومان و لباس های کم حجم ۱۵۰۰ ت اضافه میشود

خرید های بین ۱۲۰۰۰۰۰تومان تا ۸۰۰۰۰۰ تومان لباس های حجم دار هر عدد ۳۵۰۰ تومان و لباس های کم حجم ۱۷۰۰ ت اضافه میشود

خرید های بین  ۸۰۰۰۰۰ تومان تا ۴۰۰۰۰۰ تومان لباس های حجم دار هر عدد ۴۰۰۰ تومان و لباس های کم حجم ۲۰۰۰ ت اضافه میشود

خرید های بین ۴۰۰۰۰۰تومان تا ۲۰۰۰۰۰ تومان لباس های حجم دار هر عدد ۵۰۰۰۰ تومان و لباس های کم حجم ۲۵۰۰ ت اضافه میشود

به اشتراک بگذارید :